1. Tik op Safari of Chrome.
2. Ga naar defloorplanners.nl
3. Tik op de knop Delen.
4. Tik op Zet op beginscherm.
5
. Tik op Voeg toe.
6
. De app wordt toegevoegd op een open plek op je beginscherm.